سرپرست دبیری فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی گفت: پس از وقفه ناشی از پاندمی کرونا، برگزاری رقابت‌های کیک‌بوکسینگ قهرمانی کشور که با استقبال گسترده استانها و تعداد بالای شرکت کنندگان روبرو شده، نویدبخش نشاط و پویایی بیشتر در جامعه ورزش رزمی کشور است.