دیدار سوم کانر مک گرگور و داستین پویریر با شکست دوباره‌ی کانر همراه بود. کانر مک گرگور که در پرس کنفرانس و صحبتهای اخیر خود بارها به پویریر تاخته بود در اواخر راند اول این مسابقه به دلیل شکستن پایش نتوانست به مسابقه ادامه دهد. او که به نظر نمیرسید شکست در مقابل پویریر را پذیرفته باشد در صحبت پس از مسابقه با جو روگن گفت: 

داشتم با بوکسم سرش رو میکندم و با لگدهام پاهاش رو قطع میکردم. همین مزخرفات همیشگی‌ که بتونم بش نزدیک بشم. این هنوز تموم نشده (جنگ بین آن دو). اگه قرار باشه که موضوع رو بیرون حل کنیم، اینکار رو می‌کنم، ت*مم نیست. 

جو روگن در ادامه دلیل شکستگی پای کانر را پرسید و گفت که آیا دلیل شکستگی پای کانر، دفاع ساق پای پویریر در مقابل لگد‌های کانر بوده است (پویریر به این موضوع اشاره کرده بود)؟ کانر در جواب گفت: 

اون هیچ دفاع پایی‌ نداشت، نتونست از هیچ کدوم از اون لگدهای من دفاع کنه. 

کانر در مورد لحظه‌ی شکستگی پا گفت:

احساس کردم که از من جدا شد و من لعنتی هم روی اون پای سست تکیه دادم مثل اندرسون سیلوا. 

بدنام ایرلندی در ادامه و خطاب به پویریر گفت: 

زنت توی پیامهای منه. هی‌ عزیزم بعدا توی چت واسم بنویس. عزیزم ما میریم “نایت کلاب وین” و اونجا پارتی داریم. فاحش‌ی کوچیک. بره گورشو گم کنه (داستین).