در مین ایونت مسابقات یو اف سی‌ ۲۶۴، داستین پویریر باری دیگر موفق به شکست کانر مک گرگور شد. پس از پایان مبارزه و در مصاحبه با جو روگن، داستین در مورد صحبتهای توهین آمیز کانر گفت: 

با ترش تاک (کل کل بین مبارزین پیش از فایت) مشکلی‌ ندارم اما این دیگه شوخی‌ نیست وقتی‌ میگی‌ که میخوای یکی‌ رو بکشی. و این طرف میگفت که میخواد من رو به قتل برسونه و از این حرفها. اون بم گفت میخواد فردا من رو بکشه و اینکه قراره من رو تو تابوت از اینجا بیرون ببرن. تو نمیتونی‌ با مردم اینطوری حرف بزنی‌. امیدوارم که اون به سلامت به خونواده‌ی قشنگش بازگرده. 

جو روگن در مورد مسابقه نظر داستین را جویا شد (پیش از مصدومیت کانر). داستین در جواب گفت: 

آره، اون یه ضربه‌ی خوبی‌ بم زد مثل مسابقه ی قبلیمون، ندیدمش و میشه گفت که گیج شدم اما سر پاهام موندم. تیک داون آسون بود. اون انگشتاش رو کرد توی دستکشهام و من رو کشید پایین تا بم لگد بزنه. سعی‌ کردم هرب دین (داور بازی) رو در جریان بذارم. اون یه آشغاله (کانر). 

در این لحظه هواداران کانر به پویریر برای گفتن این جملات هو کشیدند و داستین در واکنش به این رفتار گفت: 

شما که هو می‌کشید، شما که هو می‌کشید برین گم شین.