حبیب نورماگومدوف چندی پیش از بی‌ جی پن به عنوان دومین برجسته‌ترین سبک وزن تاریخ‌ ام ام‌ ای دنیا نام برد. در حالیکه حبیب خود را به عنوان بهترین سبک وزن دنیا معرفی‌ نکرد بسیاری صحبتهای قهرمان سابق یو اف سی‌ را اینطور برداشت کردند که او خود را به عنوان بهترین سبک وزن تاریخ میبیند. بی‌ جی پن پس از قهرمانی در دسته‌ی سبک وزن به وزن ولترویت رفت و مسابقاتی متعددی را در این دسته در کارنامه خود دارد. بی‌ جی پن با چند توییت به صحبتهای حبیب واکنش نشان داد. او در قسمتی‌ از صحبتهای اخیر خود در مورد مسابقه ندادن حبیب در دسته‌ی ولترویت نوشت: 

باور من اینه که دلیل مسابقه ندادن حبیب با عثمان این بود که حبیب مثل من جوجیتسو بلد نیست و اینکه اون راحت نبود که به روی کمر (وقتی‌ که خاک شده) در مقابل حریف‌هایی‌ که از نظر جثه از اون بزرگتر و قویتر هستند مسابقه بده، کاری که من بارها در دوران حرفه ایم انجام دادم.