ششمین دوره مسابقات  قهرمانی کشور قرآن کریم در بخش بانوان فدراسیون برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،مسابقات قرآنی قهرمانی کشور بانوان فدراسیون به مناسبت ماه مبارک رمضان روز شنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری به صورت مجازی و داوری متمرکز در محل فدراسیون برگزار شد

نتایج مسابقات به شرح ذیل می باشد:

ششمین دوره مسابقات  قهرمانی کشور قرآن کریم در بخش بانوان فدراسیون برگزار شد

اضافه کردن نظر