مبارز مستعد سازمان یو اف سی‌‌شان اومالی در “ساعت‌ ام ام ای” و در صحبتی‌ با اریل هلوانی در مورد آینده‌ی خود گفت: 

احتمالا می‌تونم با یو اف سی‌ در مورد قرارداد جدید دوباره مذاکره کنم، اما اون موقع دیگه پیشنهاد دیگه‌ای رو نمیتونم دریافت کنم. من لزوما نمیخوام جدا بشم اما ببینیم چه موقعیت‌هایی‌ سر راهمون قرار میگیره. من جدا دوست دارم که در یو اف سی‌ بمونم. فکر می‌کنم به یو اف سی‌ تعلق دارم اما اگه قرار باشه به من دو برابر پول اینجا رو بدن که کار دیگه‌ای کنم – عاشق بوکس هستم. ببینیم چی‌ میشه. همونطور که گفتم یو اف سی‌ رو خیلی‌ دوست دارم و فقط خوبی‌ ازشون دیدم و فکر می‌کنم وقتی‌ که قراردادم به پایان رسید اونها مشکلی‌ برای پرداخت اون پولی‌ که حقم هست نداشته باشن. اما شاید اون موقع دو تفکر متفاوت داشته باشیم. اونها شاید فکر کنم که من حقم نیم میلیون نباشه یا هر عددی که هست. من تقریبا توی پنج مسابقه‌ی آخرم پی پر ویو داشتم.