سیریل گان بامداد امروز در شهر هیوستن (ایالت تگزاس) دریک لوییس را در راند سوم متوقف کرد (ناک اوت فنی) و قهرمان موقت سنگین وزن یو اف سی شد. انتظار می رود که گان در مبارزه بعدی خود با فرانسیس انگانو قهرمان اصلی سنگین وزن یو اف سی روبرو شود.