به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، سومین نشست کمیته فنی فدراسیون جودو امروز دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰ در سالن جلسات فدراسیون با حضوراستاد رضا مدنی و استاد محمد کیهان پیشکسوتان جودو، صدیقه کعبی زاده دبیر فدراسیون، محمدصابر گرایلی سرپرست نایب رئیسی و مریم بهاروند سرپرست نایب رئیسی بانوان، محمدرضا حاج یوسف زاده سرمربی تیم ملی جودو و داود میقانی عضو کمیته فنی برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آیین نامه مذکور تصویب و مقرر شد با توجه به محدودیت زمانی (تا پایان سال ۱۴۰۰ در استان کردستان )نامه اجرایی استعدادیابی به صورت آزمایشی انجام شود.