رده بندی های یو اف سی پس از مسابقات یو اف سی ۲۶۹ دستخوش تغییراتی بود. آماندا نونس پس از شکستش در برابر جولیانا پنیا جایگاه اول خود را در لیست ”پاوند فور پاوند“ از دست داد و دو پله سقوط کرد. (بهترین فایتر بدون در نظر گرفتن وزن). پنیا هفت پله صعود کرد و در جایگاه چهارم قرار گرفت. والنتینا شوچنکو در حال حاضر جایگاه اول لیست P4P را در اختیار دارد.

چارلز اولیویرا نیز با شکست دادن داستین پویریر سه پله صعود کرد و در لیست ”پاوند فور پاوند“ مردان یو اف سی در رده پنجم قرار گرفت.