به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ مهندس نورعلی مشاور عالی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی به منظور بررسی وضعیت زیر ساختهای ورزشی جزیره کیش در حوزه ورزش های رزمی وارد کیش شد.
نورعلی در این سفر سه روزه در دیدار با رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی این منطقه، به بررسی آمادگی جزیره کیش برای برگزاری اردوهای آمادگی تیم های ملی پرداخت.
مهندس نورعلی در این جلسه همچنین استعداد یابی در سنین پایه رشته های مختلف رزمی در این جزیره را امری مهم دانست.
پاک نهاد رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی منطقه آزاد کیش در این جلسه ضمن استقبال از پیشنهاد و تصمیم فدراسیون ورزشهای رزمی بر آمادگی کامل برای هرگونه همکاری و برگزاری اردوی تیم های ملی در این منطقه قول مساعد داد.

قرار است همکاری های لازم برای میزبانی این اردو ها در جزیره کیش صورت گیرد که در این جلسه از سوی مهندس نورعلی ابلاغ گردید.