محمد سعیدی مدنی بعد از کسب مدال نقره رقابت های قهرمانی آسیا بیان کرد: اولین بار بود که در وزن ۸۸ کیلوگرم مسابقه می دادم، اتفاقی که در تمرینات برایم افتاد، نگذاشت وزن کم کنم  .