سرپرست هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان تهران مشخص شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،با عنایت به پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و ابلاغ فدراسیون، سرکار خانم هاله زینب پیرقربانی به عنوان سرپرست هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان تهران منصوب گردیدند

اضافه کردن نظر