به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، یوسف بهتری، رئیس فدراسیون با اعطای حکمی، وحید اسحاقی را به عنوان سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان خراسان رضوی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این هیئت منصوب کرد.

اسحاقی پیش از این مسئولیت ریاست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان خراسان رضوی را بر عهده داشت.

سرپرست هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان خراسان رضوی بعد از انتصاب، در مورد برنامه های هیئت در سال جدید اظهار داشت: اهداف و برنامه های هیئت خراسان رضوی در بخش های مختلف آن‌ هم به صورت مجازی در دستور کار ما قرار دارد.

وی افزود: از جمله این برنامه ها می توان به برگزاری دوره های علمی- ورزشی به صورت مجازی برای مربیان و ورزشکاران اشاره کرد که در تقویت توان علمی و فنی جامعه رزمی استان نقش بسزایی خواهد داشت.

مسئول کمیته بازرسی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی همچنین به ساماندهی سبک های تحت پوشش فدراسیون در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: در کنار ساماندهی و حمایت از رشته های تحت پوشش فدراسیون، با متخلفان قاطعانه برخورد خواهیم کرد.