به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، حسن رنگرز مدیرکل ورزش جوانان و ورزش استان مازندران درحکمی؛ ” امید علی ناظری” را به عنوان سرپرست دبیر هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان مازندران منصوب کرد‌‌.

این حکم ازسوی دکتر” فرشاد آذری” سرپرست هیئت ابلاغ گردید.