به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی و به نقل از روابط عمومی هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر، جلسه ای با حضور سرهنگ ملاکی و عباسی از فرماندهان بسیج ورزشکاران و رستم آشنا رئیس هئیت انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر  در محل دفتر این هیئت برگزار شد.

در این نشست،در خصوص ساماندهی بسیج رزمی کاران استان بوشهر تصمیماتی اتخاذ شد.

رئیس هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر در این جلسه از نقش بسیج در گسترش فرهنگ همکاری و روحیه تشریک مساعی سخن گفت و یاد و خاطره شهدای بسیج در هشت سال دفاع مقدس گرامی داشت.

با ساماندهی بسیج رزمی کاران استان بوشهر، رزمی کاران در کنار آحاد مردم استان در برهه های حساس زمانی در قالب بسیج حضور خواهند داشت و می کوشند تا همواره نیرویی قابل اتکا در سطح کشور و در خاطر مردم عزیز باشند.