به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات کاراته در المپیک توکیو طی روز های ۱۴ الی ۱۶ مرداد ماه برگزار می شود و سارا بهمنیار پنج شنبه ۱۴ مرداد در وزن منفی ۵۵ ، حمیده عباسعلی شنبه ۱۶ مرداد در وزن مثبت ۶۱ و سجاد گنج زاده نیز شنبه ۱۶ مرداد در وزن مثبت ۷۵ کیلوگرم برای کسب مدال المپیک روی تاتامی می روند.

مسابقات وزن منفی ۵۵ کیلوگرم در روز اول مسابقات از ساعت ۱۷ به وقت محلی (۱۲:۳۰ به وقت ایران)  آغاز می شود و سارا بهمنیار در این وزن روی تاتامی می رود.

دیدار رده بندی از ساعت ۲۰:۲۲ به وقت محلی ( ۱۵:۵۲ به وقت ایران) و دیدار فینال از ساعت ۲۰:۵۰ به وقت محلی ( ۱۶:۲۰ به وقت ایران)

مسابقات وزن مثبت ۶۱ کیلوگرم در روز سوم مسابقات از ساعت ۱۴ به وقت محلی ( ۹:۳۰ به وقت ایران)  آغاز می شود و حمیده عباسعلی در این وزن روی تاتامی می رود.

دیدار رده بندی از ساعت ۱۹:۲۰ به وقت محلی ( ۱۴:۵۰ به وقت ایران) و دیدار فینال از ساعت ۱۹:۵۵ به وقت محلی ( ۱۵:۲۵ به وقت ایران)

مسابقات وزن مثبت ۷۵ کیلوگرم در روز سوم مسابقات از ساعت ۱۶:۵۰ به وقت محلی ( ۱۲:۲۰ به وقت ایران)  آغاز می شود و سجاد گنج زاده در این وزن روی تاتامی می رود.

دیدار رده بندی از ساعت ۱۹:۳۷ به وقت محلی ( ۱۵:۰۷به وقت ایران) و دیدار فینال از ساعت ۲۰:۰۵ به وقت محلی ( ۱۵:۳۵ به وقت ایران)

مسابقات کاراته در هر وزن ۱۰ شرکت کننده دارد که نفرات حاضر در هر وزن به دو گروه پنج نفره تقسیم می شوند، این مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود و از هر جدول دو نفر به مرحله رده بندی صعود می کنند.