به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، حمیده عباسعلی ملی پوش کاراته کشورمان پس از مصدومیت از ناحیه زانو در بازی های المپیک توکیو، صبح امروز زیر نظر دکتر کیهانی در بیمارستان آرمان تحت عمل جراحی قرار گرفت. 

حمیده عباسعلی در آخرین مسابقه خود در المپیک توکیو از ناحیه زانو مصدوم شد و در حال حاضر حال عمومی عباسعلی خوب است و به بخش عمومی منتقل شده است، بانوی المپیکی کشورمان فردا از بیمارستان مرخص می شود و روند درمانی اش را زیر نظر فیزیوتراپ آغار می کند.

وحید مومنی دبیر فدراسیون کاراته و اشرف امینی نایب رئیس بانوان امروز در بیمارستان آرمان حضور داشتند.