دو تایتل فایت به کارت یو اف سی ۲۷۳ در تاریخ بیست فروردین اضافه شد (Apr.9). زامبی کره ای مکس هالووی را جایگزین کرده و در فایت اصلی این رویداد به مصاف الکساندر ولکانوفسکی می رود. الجمین استرلینگ و پیوتر یان نیز در یک نبرد پنج راندی در همین رویداد با هم رو در رو خواهند شد.