اندرسون سیلوا و تیتو اورتیز یکشنبه صبح در یک مبارزه بوکس به مصاف هم می روند (قبل از فایت اصلی). ویتور بلفورد و اواندر هولیفیلد نیز در فایت اصلی این رویداد به مصاف هم می روند.

شروع کارت اصلی: یکشنبه ساعت چهار و نیم صبح به وقت ایران. یکشنبه صبح ساعت دو و نیم به وقت اروپا.