دفاع بعدی گگارد موساسی (۷ – ۴۸) از عنوان قهرمانی میان وزن بلاتور در کشور ایرلند برگزار خواهد شد. موساسی هفتم اسفند برابر با بیست و پنج ماه فوریه در شهر دابلین به مصاف آستین وندرفورد (۰ – ۱۱) حریف بدون شکست آمریکایی می رود.