سازمان یو اف سی رسما دومین مبارزه رز نامایونس را در مقابل ویلی ژانگ اعلام کرد. نامایونس در این دیدار از عنوان قهرمانی نی وزن خود دفاع می کند. یو اف سی ۲۶۸ پانزده آبان (Nov.6) در شهر نیویورک برگزار می شود.