یک مبارزه جذاب در دسته ولترویت یو اف سی تیتر مسابقات یو اف سی ۲۷۲ خواهد بود. خورخه ماسویدال و کولبی کاوینگتون چهاردهم اسفند (March.5) در یک مبارزه پنج راندی به مصاف هم می روند (منبع: کانال ESPN).