اولین دفاع حسن یوسفی (۳ – ۸) از عنوان قهرمانی نیمه سنگین ای ام سی در مقابل وگاب وگابوف (۱ – ۲۸) برگزار خواهد شد. تاریخ این مبارزه هنوز اعلام نشده.