داستین پویریر پس از کانر مک گرگور از ویسکی‌ خود رونمایی کرد. ویسکی‌ داستین پویریر “ریر استش” نام دارد و به نظر می‌رسد که یکی‌ از اهداف پویریر از این اقدام رقابت با ویسکی‌ کانر مک گرگور “پراپر ۱۲” باشد. پویریر در پیامی خطاب به بینندگان گفت: 

میخوام از همه‌ی هوادارانم تو دنیا تشکر کنم، از بابت عشق و پشتیبانیتون که در طول تمام این سالها از من داشتید خیلی‌ ممنونم. برای اینکه “ریر استش” رو به شما معرفی‌ کنم هیجان زدم. یه نیگا بش بندازید.