روز سوم لیگ برتر ووشو با برتری مدعیان همراه بود


۱۴۰۰/۰۶/۲۳  |  
۱۹:۵۰:۴۰

نوبت صبح:

شهرداری ملارد ۶ – پاس ناجا ۸

هیئت ووشو ماهشهر ۸ – بیمه حکمت ارتش ۷

شرکت آویژه دانه پارس ۷ – باشگاه مقاومت ۶

هیئت ووشو زرین رود ۵ – پارس جنوبی ۹

نوبت عصر:

باشگاه مقاومت صفر – دانشگاه آزاد ۱۳

بیمه حکمت ارتش ۶ – شهرداری ملارد ۸

هیئت ووشو زرین رود ۹ – آویژه دانه پارس ۵

هیئت ووشو ماهشهر ۵ – پاس ناجا ۹

دیدارهای روز چهارم لیگ برتر ووشو به شرح زیر است:

نوبت صبح:
پارس جنوبی – باشگاه مقاوت

دانشگاه آزاد اسلامی – آویژه دانه پارس

بیمه حکمت ارتش – پاس ناجا

پارس جنوبی – دانشگاه آزاد اسلامی

نوبت عصر:
شهرداری ملارد – هیئت ووشو ماهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی – هیئت ووشو زرین رود

آویژه دانه پارس – پارس جنوبی

باشگاه مقاومت – هیئت ووشو زرین رود

گروه‌ بندی لیگ ووشو مردان به شرح زیر است:

گروه ۱: پاس ناجا – بیمه حکمت ارتش – هیئت ووشو بندر ماهشهر – شهرداری ملارد

گروه ۲: دانشگاه آزاد اسلامی – پارس جنوبی – هیئت ووشو زرین رود – باشگاه مقاومت – آویژه دانه پارس

انتهای پیام/