به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ رحیم برگی، رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان خراسان رضوی با گزمه، نماینده انجمن پنچاک سیلات استان، مدیر کل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و دکتر خزایی رئیس دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر مشهد، در محل سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی دیدار و گفت و گو کرد.

در این نشست، طرفین در خصوص تعامل و همکاری بین هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان خراسان رضوی و سازمان فنی و حرفه ای، بحث و تبادل نظر کردند.