در سال ۲۰۱۶ تونی فرگوسن و رافائل دوس انجوس به مصاف هم رفتند و پس از پنج راند دیدنی‌ تونی فرگوسن برنده‌ی آن نبرد شناخته شد. دوس انجوس که چندی پیش مبارزه در مقابل اسلام ماخاچف را به دلیل مصدومیت از دست داد در توییتر تونی فرگوسن را به چالش کشید. قهرمان سابق دسته‌ی سبک وزن یو اف سی‌ نوشت: 

تونی فرگوسن برای ۱۹ فوریه برنامه‌ای داری (۳۰ بهمن)؟ من به یو اف سی‌ برای اون تاریخ چراغ سبز نشون دادم.