رافائل دوس انجوس قهرمان سابق دسته‌ی سبک وزن در مصاحبه‌ای در مورد تفاوتهای حبیب نورماگومدوف و اسلام مخاچف گفت: 

فکر می‌کنم که اونها دو تا فایتر کاملا متفاوتن. به نظرم کمپش (ای کی‌ ای) شرط میبنده که اسلام قهرمان جدید این وزن میشه. اون با استعداده اما فکر می‌کنم که حبیب متفاوته. این چیزی که به شما میگم صحبتهاایه که من از آدمهایی که با هر دوتاشون تمرین کردن و همچنین با من تمرین کردند شنیدم. اون چیزی که به من گفتن این بود که اسلام از حبیب تکنیکی‌ تره، تکنیک بیشتری داره اما نفس خیلی‌ زیادی نداره. اون انرژیش رو برای موقعیت‌هایی‌ که به دنبالشونه نگه میداره. حبیب اما از اون ور بیشتر به نتیجه میرسه و چیزهای بیشتری به دست میاره چون خواستش بیشتره و نفسش هم بهتره. وقتی‌ به اینها فکر می‌کنم می‌تونم اون رو تو ذهنم تجسم کنم. حبیب به فایت ریتم بیشتری میده، بیشتر به سمت خودش میکشت اما خیلی‌ قفلت نمیکنه. اون همیشه رو به جلو بازی میکرد. اسلام تکنیکیتره اما طوری بازی میکنه که نقاط ضعفش مشخص نشه.