رافائل دوس انجوس ۳۶ ساله که قهرمانی سابق دسته‌ی سبک وزن را در کارنامه‌ی خود دارد در صحبتی با “آ گ فایت” در مورد مسابقه در مقابل اسلام ماخاچف در رویداد یو اف سی‌ ۲۶۷ گفت: 

این آخرین فرصتمه. باید واقع بین باشم. اینشکلی نیست که بگیم نزدیک به بازنشسته شدنمه، نه من سر حالم، خوب تمرین می‌کنم و مصدومیتی نداشتم. من ۴۳ مسابقه داشتم که تنها توی یکی‌ از اونها ناک اوت شدم. توی تمرین ناک اوت نمیشم، خوب دفاع می‌کنم، فکم خوبه. هنوز دوران حرفه‌ای بلند مدتی‌ پیش رومه اما میدونم که این مسابقه میتونه من رو تا تایتل شات و کمربند قهرمانی پیش ببره. شرط میبندم که این کار میکنه و این اتفاق میفته. تمرکزم روی قهرمان شدنه. این مسابقه در مقابل ماخاچف، به دلیل سر و صدایی که با خودش و دور و برش هست، و چون من قهرمان سابق این وزنم و در بازگشت به این رده‌ی وزنی بازیم رو بردم، برد اینجا میتونه به من تایتل شات رو بده.