رافائل دوس آنجوس قهرمان سابق سبک وزن یو اف سی نوزدهم فوریه (سی ام بهمن) به مصاف رافائل فیزیف می رود. این مبارزه فایت اصلی رویداد یو اف سی فایت نایت دوس آنجوس – فیزیف خواهد بود.