رابرت ویتیکر مدعی قهرمانی دسته‌ی میدل ویت یو اف سی‌ عملکرد آدسانیا در مقابل ماروین وتوری را متوسط دانست. ویتیکر به نقل از‌ ای اس پی‌ ان‌ ام ام‌ ای گفت:

وقتی‌ اون مسابقه در مقابل وتوری رو دیدم، می‌بینید که اون (آدسانیا) مصون و لمس ناپذیر نیست (میشه بش ضربه زد). این نشون میده که اون یه آدمه. خیلی‌ هم میتونه ضربه بخوره. من در حقیقت عملکردش رو خیلی‌ متوسط دیدم. منظورم از متوسط بد نیست، اما اون هیچوقت چیزی بیشتر از اون کاری که قرار بود انجام بده رو نکرد. هیچ کار آنچنانی نکرد که البته روش خوبی‌ بود. اما این تو رو در بین خدایان قرار نمیده. اون بدون شک خدا نیست. فایتر خیلی‌ خوبیه، شکی درش نیست. اما اون اونطوری که خودش فکر میکنه خوب نیست.