در مسابقات یو اف سی‌ ۲۷۱ که در تاریخ ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) آدسانیا برای دفاع از کمربند قهرمانی خود به مصاف رابرت ویتیکر میرود. ویتیکر که کمربند قهرمانیش را در مقابل آدسانیا از دست داد در صحبتی‌ با‌ ام ام‌ ای جانکی گفت: 

خیلی‌ دوست دارم که به کمر بخوابونمش روی زمین و اونجا کار کنم. این دیگه پوشیده نیست که بزرگترین برتری که دیگران میتونن در مقابل آدسانیا داشته باشن روی زمینه چون نمیتونه از دستها و پاهای بلندش برای ضربه زدن بت استفاده کنه. آیا من قراره که فقط روی این موضوع تمرکز کنم؟ نه، من می‌تونم در مقابل بهترینها هم استرایک کنم، بنابراین اگه موقعیتی پیش بیاد تمام ذهنم مشغول این میشه که چطوری به بهترین شکل از اون استفاده کنم. اگه موقعیت تیک داون پیش بیاد میرم برای تیک داون، اگه موقعیت استرایکینگ باشه این کار رو می‌کنم.