برندون مورنو موفق شد که در دومین نبرد خود در مقابل دیویسون فیگوردو پیروز شود تا به قهرمان جدید دسته‌ی فلایویت تبدیل شود. فیگوردو پس از شکست خواستار نبرد سومی با قهرمان جدید شد. فیگودرو در آخرین مصاحبه‌ی خود با‌ ام ام‌ ای جانکی به رقیب خود تاخت و گفت: 

اون یه ترسوه. برندون مورنو یه ترسوه چون وقتی‌ من باش مسابقه دادم و پیروز شدم مریض بودم و ریمچ رو درجا بش دادم. اون مسابقه رو بردم (بازی اول). اونها یه امتیاز از من کم کردند چون اون وانمود کرد که انگشتم رفته تو چشمش و صدمه دیده اما من همچنان بازی رو بردم. الان اون نمیخواد به من یه ریمچ بده؟ اون یه ترسوه. ازش بیشتر انتظار داشتم، انتظار داشتم که مثل یه مرد رفتار کنه. بیشترین چیزی که من به دنبالش هستم یه مسابقه‌ی سوم با اونه، که دوباره باش بازی کنم. امیدوارم اونقدر مرد باشه که بم ریمچو بده.