سیریل گان و دریک لوییس شانزده مرداد (Aug 7) در فایت اصلی یو اف سی ۲۶۵ به مصاف هم می روند. این مبارزه بر سر عنوان موقت سنگین وزن یو اف سی برگزار می شود. قهرمان اصلی این وزن فرانسیس انگانو در گفتگویی با برت اوکاموتو گفت که این خبر برای او بسیار غیر منتظره بوده است.