به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، مرتضی اصغری، رئیس هیئت استان تهران عصر امروز ۲۱ فروردین ماه در دفتر فدراسیون حاضر شد و با یوسف بهتری رئیس و همایون خرم نایب رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی دیدار و گفتگو کرد.