به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، همایون خرم ، نایب رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ، امروز اول دی ماه با دکتر حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران دیدار و گفت و گو کرد.

همکاری فیمابین فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با سازمان شهرداری تهران، برگزاری برنامه های فدراسیون در ایام الله دهه فجر و رونمایی از المپیاد استعدادهای برتر رشته های رزمی، از جمله مهم‌ترین مباحث مطرح شده در نشست امروز بودند.