به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی ؛ مهندس یوسف بهتری و علیرضا نصیری، رئیس و سرپرست دبیری فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی امروز ۲۸ تیر ماه با رستم آشنا رئیس هیئت استان بوشهر دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست آقابراری ، مسئول حراست فدراسیون نیز حضور داشت.