به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، یوسف بهتری و همایون خرم، رئیس و نایب رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، روز گذشته ۲۶ اردیبهشت ماه با دکتر مهدی علی نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه مهندس بهتری، گزارشی از عملکرد فدراسیون در یک سال گذشته ارائه داد و طرفین درخصوص مسائل جاری فدراسیون بحث و تبادل نظر کردند.