سازمان بلاتور یک آبان (Oct.23) در شهر مسکو اولین رویداد خود را برگزار می کند و فیدور امیلیاننکو (۶-۳۹) در فایت اصلی این کارت به مصاف تیموتی جانسن (۷-۱۵) خواهد رفت.