سینا کریمیان امشب در مسابقات K-1 WORLD GP 2021 JAPAN به مصاف بوکسور و کیک بوکسر ژاپنی کیوتارو فوجیموتو می رود. این مبارزه در دسته سنگین وزن برگزار شده و کریمیان در این دیدار از عنوان قهرمانی خود دفاع نمی کند.

شروع کارت:

دوشنبه شب ساعت هشت و نیم به وقت ایران.

دوشنبه ساعت شش بعد از ظهر به وقت اروپا.

دوشنبه، ۱۲AM ET به وقت آمریکا.

مبارزه کریمیان و فوجیموتو فایت اصلی این رویداد است و چند ساعت پس از شروع کارت (ساعت های بالا) برگزار خواهد شد.