به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، نشست وحید اسحاقی، رئیس کمیته امور استانهای فدراسیون با فتاحی مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد.

در این دیدار فعالیت های هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی موافقت خود درخصوص درخواست اسحاقی مبنی بر در اختیار قرار دادن فضای آموزشی به هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان خراسان رضوی اعلام کرد.