رافائل دوس آنجوس و اسلام ماخاچف هشت آبان (Oct.30) در مسابقات یو اف سی ۲۶۷ به مصاف هم می روند. یان بلاهویچ – گلاور تشیرا، الجمین استرلینگ – پیوتر یان و حمزت چیمائف – جینلیانگ نیز از دیگر مبارزاتی هستند که در این رویداد برگزار خواهند شد. رویداد یو اف سی ۲۶۷ در اتحاد آرنا در شهر ابوظبی برگزار می شود.