مبارزه آماندا نونس و جولیانا پنیا که پیش از این به دلیل مبتلا شدن نونس به کرونا کنسل شده بود، مجددا رزرو شد. نونس در این مبارزه از عنوان قهرمانی بانتام ویت خود دفاع می کند. یو اف سی ۲۶۹ بیست آذر ماه (Dec.11) در مسابقات یو اف سی ۲۶۹ به مصاف هم می روند.