آرمان ساروکیان (۲ – ۱۶) و کریستوس گیاگوس(۸ – ۱۹) بیست و هفت شهریور (Sep.18) در دسته سبک وزن یو اف سی به مصاف هم می روند.