به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، دومین نشست شورای راهبردی، دفاع شخصی فدراسیون جودو در سال ۱۴۰۰ امروز(یک شنبه ۱۲ اردیبشت ماه) در فدراسیون جودو برگزار شد

در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه و ارائه گزارش و پیشنهادات توسط هر یک از اعضاء موارد ذیل به تصویب رسید

 تشکیل گروه بازرسی با هدف نظارت بر حسن اجرای فعالیت دفاع شخصی سبک ها در چارچوب قوانین و ضوابط

مشارکت سبک های دفاع شخصی در پویش دفاع شخصی فدراسیون جودو(آمورش تکنیک های رهایی با رویکرد همگانی)

 یکسان سازی شیوه ارائه تخفیف در دوره های آمورش از سوی، فدراسیون با ابلاغ به سبک ها و استان ها

لازم به یادآوری است، صدیقه کعبی زاده دبیر و نایب رئیس بانوان فدراسیون جودو، سردار عصار رییس شورای راهبردی، عباس سُلگی دبیر شوراورییس کمیته دفاع شخصی، دکترحصاری، ناصر استاد رحیمی، صادق تیرانداز دبیر کمیته دفاع شخصی و نماینده نیروهای مسلح و ناصری به عنوان اعضا شورای راهبردی در جلسه امروز حضور داشتند.