به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، دومین دوره مسابقات کاتا مجازی کشوری سبک شوتوکان WUKA با حضور ۱۵۰ شرکت کننده و تحت عنوان جام پیشگامان کاراته  برگزار شد.

در رده بندی این مسابقات در بخش آقایان تهران اول، خراسان رضوی دوم، و گیلان سوم و همچنین در رده بندی بانوان نیز اصفان اول، قزوین دوم و تهران سوم شدند.