به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته؛ پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در راستای حمایت حداکثری از مدیران، قهرمانان و کارشناسان ورزش کشور ثبت نام دور جدید دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد خود را آغاز کرد.

ثبت نام این دوره که در رشته های مدیریت ورزشی، رفتارحرکتی، فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و  مدیریت بازاریابی در ورزش صورت می پذیر تا پنجم تیر ماه جاری ادامه خواهد داشت و تمدید نمی شود.

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران سالهاست در زمینه افزایش دانش و توانمندسازی دست اندرکاران حوزه ورزش اقدام به برگزاری دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی می کند و بسیاری از مدیران، قهرمانان و کارشناسان ورزش مدارک خود را از این دانشگاه اخذ نموده اند.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران و یا اینستاگرام به آدرس Kish.ut مراجعه نمایید.