به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ دوره مربیگری تئوری درجه سه با حضور ۷۰ شرکت کننده، به همت کمیته آموزش فدراسیون و در دو گروه آقایان و بانوان از ۱۱ خرداد ماه آغاز شد و تا ۱۴ خرداد ماه به طول انجامید .

آزمون این دوره آنلاین مربیگری نیز روز جمعه ۲۱ خرداد ماه برگزار شد تا پرونده دوره مربیگری تئوری درجه سه نیز بسته شود.