به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان هرمزگان در نظر دارد یک دوره داوری ملی و بازآموزی کیک بوکسینگ در دو گروه آقایان و بانوان را برگزار کند.

این دوره، روز جمعه ۱۲ آذر ماه با تدریس آرین مدنی، دبیر کمیته داوران و احسان سعیدانژاد  مدرس رسمی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی برگزار می شود.