دوره بازآموزی و داوری ملی کیک بوکسینگ، به میزبانی هیئت انجمن های ورزشهای رزمی استان بوشهر، روز جمعه ۱۷ دی ماه با حضور ۱۰۰ شرکت کننده در دو گروه آقایان و بانوان برگزار شد.